Werkwijze

Wij weten wat belangrijk is.

De mens centraal.

Wanneer u voor Loopbaan Support kiest, kiest u voor een persoonlijke en daadkrachtige benadering. Wij stemmen onze diensten zorgvuldig af op uw wensen, behoeften, situatie en mogelijkheden. Daadkrachtig betekent voor ons actief en gericht aan de slag gaan op basis van een heldere bepaling van taken, verantwoordelijkheden en doelen.

Uiteindelijk gaat het altijd over mensen. Voor een goed resultaat is het van belang dat er vertrouwen en veiligheid is in het contact tussen coach en de deelnemer aan het traject. Zodat die zaken aan de orde gebracht kunnen worden die voor de deelnemer essentieel zijn. Alleen dan is er een goede basis om in beweging te blijven of te kunnen komen en doelen te bereiken.

Communicatie

Bij outplacement, re-integratie en interventies voor bedrijven en instellingen zijn naast de deelnemer en de coach vaak meer partijen betrokken. Met meer partijen kunnen makkelijk misverstanden of informatietekorten ontstaan. Omdat wij een goede en duidelijke communicatie uiterst belangrijk vinden, kiezen wij ervoor om alle zaken te laten coördineren door één vaste contactpersoon. Om betreffende begeleidingsprocessen voor alle betrokken partijen goed te laten verlopen is het voorts van belang dat de doelstellingen vooraf duidelijk worden geformuleerd en dat bij wijziging of bijstelling daarvan alle betrokkenen op de hoogte worden gesteld.

Coaching

Loopbaan Support vindt het essentieel dat het klikt, dat er wederzijds vertrouwen en veiligheid is tussen een deelnemer aan onze trajecten en één van onze coaches. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers naast kennis en vaardigheden voldoende levenservaring hebben om met deelnemers te kunnen meedenken. De coaches zijn open, dragen suggesties aan, hebben geduld, houden een spiegel voor en ondersteunen bij belangrijke besluiten. Dit alles binnen de afspraken die bij aanvang met alle betrokken partijen zijn gemaakt. Vanuit deze basis geloven wij dat de deelnemer in beweging komt en zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om gestelde doelen te realiseren.

Basis creëren

Voor het slagen van een outplacement/re-integratie traject is het van belang dat je goed in je vel zit of komt te zitten. Een potentiële werkgever kan zien of je in je kracht staat. Daarnaast is het van belang dat je goed weet wat je wilt. Een duidelijke focus of richting helpt je jezelf goed te presenteren in netwerken en in het sollicitatieproces.