Over Ons

Ondersteunend

Wij zijn er voor degenen die een beetje steun kunnen krijgen wanneer het op de werkvloer niet meer gaat. 

Dit kan zijn doordat je terugkomt van een langdurige ziekte of wanneer je gedwongen op zoek moet naar een andere baan. 

 

De Mens centraal

De mens staat bij ons centraal.

Dat is het uitgangspunt van elke case.

Van daaruit worden de plannen en doelen opgesteld. 

Wanneer de doelen zijn bepaald die jij wilt behalen dan worden de plannen en voorwaarden geschept om dat doel te bereiken. 

Wij weten waar het echt om gaat.

Wanneer u voor Loopbaan Support kiest, kiest u voor een persoonlijke en daadkrachtige benadering. Wij stemmen onze diensten zorgvuldig af op uw wensen, behoeften, situatie en mogelijkheden. Daadkrachtig betekent voor ons actief en gericht aan de slag gaan op basis van een heldere bepaling van taken, verantwoordelijkheden en doelen.

Uiteindelijk gaat het altijd over mensen. Voor een goed resultaat is het van belang dat er vertrouwen en veiligheid is in het contact tussen coach en de deelnemer aan het traject. Zodat die zaken aan de orde gebracht kunnen worden die voor de deelnemer essentieel zijn. Alleen dan is er een goede basis om in beweging te blijven of te kunnen komen en doelen te bereiken.

Communicatie

Omdat wij een goede en duidelijke communicatie uiterst belangrijk vinden, kiezen wij ervoor om alle zaken te laten coördineren door één vaste contactpersoon. Om betreffende begeleidingsprocessen voor alle betrokken partijen goed te laten verlopen is het voorts van belang dat de doelstellingen vooraf duidelijk worden geformuleerd en dat bij wijziging of bijstelling daarvan alle betrokkenen op de hoogte worden gesteld

Coaching

Loopbaan Support vindt het essentieel dat het klikt, dat er wederzijds vertrouwen en veiligheid is tussen een deelnemer aan onze trajecten en één van onze coaches. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers naast kennis en vaardigheden voldoende levenservaring hebben om met deelnemers te kunnen meedenken. De coaches zijn open, dragen suggesties aan, hebben geduld, houden een spiegel voor en ondersteunen bij belangrijke besluiten. Dit alles binnen de afspraken die bij aanvang met alle betrokken partijen zijn gemaakt. Vanuit deze basis geloven wij dat de deelnemer in beweging komt en zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om gestelde doelen te realiseren.

Basis

Voor het slagen van een outplacement/re-integratie traject is het van belang dat je goed in je vel zit of komt te zitten. Een potentiële werkgever kan zien of je in je kracht staat. Daarnaast is het van belang dat je goed weet wat je wilt. Een duidelijke focus of richting helpt je jezelf goed te presenteren in netwerken en in het sollicitatieproces.

Missie

Mensen en organisaties veranderen continu. Verandering, ontwikkeling, uitbreidingen en inkrimping zijn aan de orde van de dag.

Loopbaan Support werkt aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. Wij geloven dat persoonlijke aandacht en ontwikkeling van talent het beste uit mensen haalt.

Visie

 De partner zijn voor medewerker en organisatie die zoeken naar een situatie waarin beide partijen gelukkig zijn met elkaar.