UWV / Gemeenten

Maatschappelijke Dienstverlening

Modulaire Re-Integratie

Door verschillende persoonlijke gebeurtenissen in het leven kan het zijn dat er een afstand tot de arbeidsmarkt is gecreëerd. Als je dan nog niet klaar bent om een Werkfit of Naar Werk traject te volgen, kan de modulaire re-integratiedienst: Participatie Interventie ingezet worden.

Aan de slag gaan lijkt nog heel ver weg als je het (nog) moeilijk vindt om onder de mensen te komen. De module Bevorderen Maatschappelijke Deelname is bedoeld om jou verder te helpen.

Daarom gaan we je proberen te helpen met vrijwilligerswerk, sport of eventuele hobby’s.

Wij helpen u bij een Scholing-traject door coachen en empoweren. Door u te helpen bij zaken als het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen van focus. Zodat u rustig de studie kunt (blijven) volgen en die succesvol afrondt. Hiermee worden uw kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Overleg
Motivatie Team
Workshop
Werkfit
WerkFit 2

Re-integratie Werkfit

Werkfit

Wij helpen deelnemers die al geruime tijd uit het arbeidsproces zijn weer arbeidsritme op te laten bouwen. De deelnemer leert om onder leiding en toezicht te werken en leert om taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

Het doel is om deelnemers met een arbeidsbeperking, die ondersteuning nodig, in een zodanige uitgangspositie zijn gebracht dat zij in staat zijn om het werk te hervatten.

Bij Loopbaan Support doen we dit door het activeren van deelnemers, dat hun fysieke en psychische weerbaarheid wordt verhoogd en daardoor wordt verbeterd. Het plan is erop gericht dat de klant heeft leren omgaan met zijn belemmering zodat de focus op het weer aan het werk gaan kan worden gericht. 

Een effectief middel is om een klant te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op zijn capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de eisen van de arbeidsmarkt.  De deelnemer wordt ondersteund bij een zoekrichting die past bij zijn opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring. 

  • Versterken werknemersvaardigheden.
  • Verbeteren persoonlijke effectiviteit.
  • Arbeidsmarktpositie in kaart brengen.

Re-Integratie naar Werk

Naar Werk

Met een arbeidsbeperking is het een uitdaging om de juiste werkplek te vinden. Wij zien het als onze uitdaging om dit mogelijk te maken.

Wij geloven namelijk dat het accent niet gelegd moet worden met wat je niet kan. Maar wat je wel kan. En die shift in focus leidt tot verassende en succesvolle verbintenissen.

Succes
Beperking werk
Outplacement

Re-integratie Praktijkassessment

Vinkje

Voor iedere deelnemer aan de arbeidsmarkt is het belangrijk dat je precies weet waar je krachten en passies liggen alsook de zaken waar je minder goed in bent of waar je hart niet ligt. 

Het is dan belangrijk om de persoonlijke situatie, wensen en behoeften van de deelnemer in kaart te brengen.

Dit doen wij met een praktijkassessment die inzicht kan geven over de positie van de deelnemer op de arbeidsmarkt.

 

  • Theoretische assessment.
  • Praktijkobservatie.

Job Coach

Job Coach

Ook als je al een baan hebt en je wilt deze behouden kunnen wij je helpen. Dit wordt job coaching genoemd. 

Loopbaan Support zal je dan helpen in kaart te brengen wat er van je wordt verwacht en daarmee een plan met je opstellen zodat je de taken naar tevredenheid kan uitvoeren. 

Soms heeft een werknemer hulp nodig op de werkplek. Dan kan er Jobcoaching aangevraagd worden. Bij Jobcoaching helpt een jobcoach de werknemer en de werkgever om te kijken welke specifieke aanpassingen er gedaan moeten worden om de werknemer goed te laten functioneren.

Jobcoaching kan aangevraagd worden voor mensen met een Wajong uitkering of die in het Doelgroepenregister staan.

In samenwerking met de werkgever wordt er eerst een concreet plan gemaakt om te kijken welke hulpmiddelen er gebruikt kunnen worden om met plezier te blijven werken.

Tijdens de Jobcoaching loopt de jobcoach mee op de werkvloer om vaardigheden aan te leren, maar ook gerichte training te geven en ondersteunt de jobcoach jou bij alle zaken die je moeilijk vindt.

De jobcoach  kan jou ook ondersteunen bij gesprekken met de werkgever, zodat problemen op tijd bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

Er zijn nog een paar voorwaarden waar de werknemer aan moet voldoen om Jobcoaching aan te vragen:

  • Een dienstverband hebben van minimaal 6 maanden;
  • 12 uur per week of meer werken;
  • Minimaal 35% van het minimumloon verdienen.

De jobcoach zal de aanvraag Jobcoaching aanvragen bij het UWV of de gemeente. Het UWV of de gemeente zullen alle jobcoach uren vergoeden.

De duur van de Jobcoaching hangt af van hoelang jij het nodig hebt! De jobcoach helpt jou minimaal een half jaar met inwerken. Elk half jaar wordt er gekeken of je nog gebruik wilt maken van jobcoaching.  De begeleiding van een jobcoach duurt maximaal 3 jaar.

Loopbaan Support is een gecertificeerde partner van het UWV voor re-integratie en jobcoaching. De jobcoaches van Loopbaan Support zijn ervaren in het uitvoeren van Jobcoaching voor mensen met psychische problemen, autisme of ADHD.

Loopbaan Support gelooft in ‘Elk passie heeft een plek’. We stimuleren jou je eigen kansen te vergroten. Onze jobcoaches handelen altijd daadkrachtig en resultaatgericht. Daardoor zijn onze Jobcoaching trajecten succesvol.

Al onze jobcoach diensten worden uitgevoerd door ervaren jobcoaches die in jouw regio wonen en werken. Wij voldoen uiteraard aan alle richtlijnen en eisen van het UWV.

Job Coach
Job Coach